Hành chính

HUYỆN PHÚ VANG

- Địa chỉ cơ quan: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại cơ quan: 054.3850125                         - Fax: 054.3869682

- Email: phuvang@thuathienhue.gov.vn

- Website: phuvang.thuathienhue.gov.vn

- Tổng diện tích: 279,9 km2 (theo niên giám thống kê năm 2013).

- Dân số: 180.703 người (theo niên giám thống kê năm 2013).

- Mật độ dân số: 645,6 người/km2

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp Biển Đông.

+ Phía Tây giáp thành phố Huế và thị xã Hương Thủy

+ Phía Nam giáp huyện Phú Lộc

+ Phía Bắc giáp thị xã Hương Trà

Phú Vang là huyện có tiềm năng lớn về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản với bờ biển dài trên 35km, có cửa biển Thuận An và nhiều đầm phá như đầm Sam, đầm Chuồn, đầm Thanh Lam, đầm Hà Trung, đầm Thủy Tú nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích trên 6.800 ha mặt nước, là tiềm năng lớn để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đây là ngành kinh tế mũi nhọn, là thế mạnh, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Huyện có cảng biển Thuận An là vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế, có tiềm năng lớn về kinh tế đang được khai thác và sử dụng. Bãi tắm Thuận An xinh đẹp nổi tiếng, là nơi nghỉ mát lý tưởng đối với khách du lịch trong nước và ngoài nước khi đến tham quan Cố đô Huế.

Trên địa bàn huyện có quốc lộ 49, tỉnh lộ 10A, 10B, 10C và các tuyến trục ngang nối các tỉnh lộ với quốc lộ tạo thành một hệ thống đường giao thông hợp lý, thuận lợi cho giao lưu trong nội bộ huyện và với bên ngoài. 

Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Bắc giáp biển Đông, phía Tây giáp thị xã Hương Trà và thành phố Huế, phía Nam giáp thị xã  Hương Thủy, phía Đông giáp huyện Phú Lộc. Diện tích tự nhiên 280,83 km2, trong đó đất nông nghiệp 10.829,44 ha, đất phi nông nghiệp 13.932,94 ha, còn lại đất chưa sử dụng. Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính: xã Phú Thuận, xã Phú Dương, xã Phú Mậu, xã Phú An, xã Phú Hải, xã Phú Xuân, xã Phú Diên, xã Phú Thanh, xã Phú Mỹ, xã Phú Thượng, xã Phú Hồ, xã Vinh Xuân, xã Phú Lương, xã Phú Đa, xã Vinh Thanh, xã Vinh An, xã Vinh Phú, xã Vinh Thái, xã Vinh Hàthị trấn Thuận An.

 
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tên gọi và địa giới hành chính Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ
THÀNH PHỐ HUẾ
Phường Phú Thuận
Phường Phú Bình
Phường Tây Lộc
Phường Thuận Lộc
Phường Phú Hiệp
Phường Phú Hậu
Phường Thuận Hòa
Phường Thuận Thành
Phường Phú Hòa
Phường Phú Cát
Phường Kim Long
Phường Vĩ Dạ
Phường Phường Đúc
Phường Vĩnh Ninh
Phường Phú Hội
Phường Phú Nhuận
Phường Xuân Phú
Phường Trường An
Phường Phước Vĩnh
Phường An Cựu
Phường An Hòa
Phường Hương Sơ
Phường Thủy Biều
Phường Hương Long
Phường Thủy Xuân
Phường An Đông
Phường An Tây
HUYỆN PHONG ĐIỀN
Thị trấn Phong Điền
Xã Điền Hương
Xã Điền Môn
Xã Điền Lộc
Xã Phong Bình
Xã Điền Hòa
Xã Phong Chương
Xã Phong Hải
Xã Điền Hải
Xã Phong Hòa
Xã Phong Thu
Xã Phong Hiền
Xã Phong Mỹ
Xã Phong An
Xã Phong Xuân
Xã Phong Sơn
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Thị trấn Sịa
Xã Quảng Thái
Xã Quảng Ngạn
Xã Quảng Lợi
Xã Quảng Công
Xã Quảng Phước
Xã Quảng Vinh
Xã Quảng An
Xã Quảng Thành
Xã Quảng Thọ
Xã Quảng Phú
Thị trấn Thuận An
Xã Phú Thuận
Xã Phú Dương
Xã Phú Mậu
Xã Phú An
Xã Phú Hải
Xã Phú Xuân
Xã Phú Diên
Xã Phú Thanh
Xã Phú Mỹ
Xã Phú Thượng
Xã Phú Hồ
Xã Vinh Xuân
Xã Phú Lương
Thị trấn Phú Đa
Xã Vinh Thanh
Xã Vinh An
Xã Vinh Phú
Xã Vinh Thái
Xã Vinh Hà
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Phường Phú Bài
Xã Thủy Vân
Xã Thủy Thanh
Phường Thủy Dương
Phường Thủy Phương
Phường Thủy Châu
Phường Thủy Lương
Xã Thủy Bằng
Xã Thủy Tân
Xã Thủy Phù
Xã Phú Sơn
Xã Dương Hòa
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Phường Tứ Hạ
Xã Hải Dương
Xã Hương Phong
Xã Hương Toàn
Phường Hương Vân
Phường Hương Văn
Xã Hương Vinh
Phường Hương Xuân
Phường Hương Chữ
Phường Hương An
Xã Hương Bình
Phường Hương Hồ
Xã Hương Thọ
Xã Bình Điền
Xã Hồng Tiến
Xã Bình Thành
HUYỆN A LƯỚI
Thị trấn A Lưới
Xã Hồng Vân
Xã Hồng Hạ
Xã Hồng Kim
Xã Hồng Trung
Xã Hương Nguyên
Xã Bắc Sơn
Xã Hồng Bắc
Xã A Ngo
Xã Sơn Thủy
Xã Phú Vinh
Xã Hồng Quảng
Xã Hương Phong
Xã Nhâm
Xã Hồng Thượng
Xã Hồng Thái
Xã Hương Lâm
Xã A Roàng
Xã Đông Sơn
Xã A Đớt
Xã Hồng Thủy
HUYỆN PHÚ LỘC
Thị trấn Phú Lộc
Thị trấn Lăng Cô
Xã Vinh Mỹ
Xã Vinh Hưng
Xã Vinh Hải
Xã Vinh Giang
Xã Vinh Hiền
Xã Lộc Bổn
Xã Lộc Sơn
Xã Lộc Bình
Xã Lộc Vĩnh
Xã Lộc An
Xã Lộc Điền
Xã Lộc Thủy
Xã Lộc Trì
Xã Lộc Tiến
Xã Lộc Hòa
Xã Xuân Lộc
HUYỆN NAM ĐÔNG
Thị trấn Khe Tre
Xã Hương Phú
Xã Hương Sơn
Xã Hương Lộc
Xã Thượng Quảng
Xã Hương Hòa
Xã Hương Giang
Xã Hương Hữu
Xã Thượng Lộ
Xã Thượng Long
Xã Thượng Nhật
Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)