Hành chính

HUYỆN PHÚ LỘC

- Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại cơ quan: 054.3871631 - 054.3871271    - Fax: 054. 3877586

- Email: phuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: phuloc.thuathienhue.gov.vn

- Tổng diện tích: 720,92 km2 (theo niên giám thống kê năm 2013).

- Dân số: 136.474 người (theo niên giám thống kê năm 2013).

- Mật độ dân số: 189,3 người/km2

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp biển Đông

+ Phía Tây giáp huyện Nam Đông.

+ Phía Nam giáp Đà Nẵng

+ Phía Bắc giáp thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang

Phú Lộc là huyện phía Nam của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Song song với quốc lộ 1A cùng tuyến đường sắt Bắc Nam chạy dọc suốt 65km chiều dài của huyện là bờ biển và dãy núi Trường Sơn đến tận đỉnh đèo Hải Vân – nơi giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. 

Toàn huyện có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 16 xã và 2 thị trấn.

  Danh sách các đơn vị hành chính: Thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô, xã Lộc An, xã Lộc Bình, xã Lộc Bổn, xã Lộc Điền, xã Lộc Hòa, xã Lộc Sơn, xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến, xã Lộc Trì, xã Lộc Vĩnh, xã Vinh Giang, xã Vinh Hải, xã Vinh Hiền, xã Vinh Hưng, xã Vinh Mỹ, xã Xuân Lộc.

 
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tên gọi và địa giới hành chính Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ
THÀNH PHỐ HUẾ
Phường Phú Thuận
Phường Phú Bình
Phường Tây Lộc
Phường Thuận Lộc
Phường Phú Hiệp
Phường Phú Hậu
Phường Thuận Hòa
Phường Thuận Thành
Phường Phú Hòa
Phường Phú Cát
Phường Kim Long
Phường Vĩ Dạ
Phường Phường Đúc
Phường Vĩnh Ninh
Phường Phú Hội
Phường Phú Nhuận
Phường Xuân Phú
Phường Trường An
Phường Phước Vĩnh
Phường An Cựu
Phường An Hòa
Phường Hương Sơ
Phường Thủy Biều
Phường Hương Long
Phường Thủy Xuân
Phường An Đông
Phường An Tây
HUYỆN PHONG ĐIỀN
Thị trấn Phong Điền
Xã Điền Hương
Xã Điền Môn
Xã Điền Lộc
Xã Phong Bình
Xã Điền Hòa
Xã Phong Chương
Xã Phong Hải
Xã Điền Hải
Xã Phong Hòa
Xã Phong Thu
Xã Phong Hiền
Xã Phong Mỹ
Xã Phong An
Xã Phong Xuân
Xã Phong Sơn
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Thị trấn Sịa
Xã Quảng Thái
Xã Quảng Ngạn
Xã Quảng Lợi
Xã Quảng Công
Xã Quảng Phước
Xã Quảng Vinh
Xã Quảng An
Xã Quảng Thành
Xã Quảng Thọ
Xã Quảng Phú
HUYỆN PHÚ VANG
Thị trấn Thuận An
Xã Phú Thuận
Xã Phú Dương
Xã Phú Mậu
Xã Phú An
Xã Phú Hải
Xã Phú Xuân
Xã Phú Diên
Xã Phú Thanh
Xã Phú Mỹ
Xã Phú Thượng
Xã Phú Hồ
Xã Vinh Xuân
Xã Phú Lương
Thị trấn Phú Đa
Xã Vinh Thanh
Xã Vinh An
Xã Vinh Phú
Xã Vinh Thái
Xã Vinh Hà
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Phường Phú Bài
Xã Thủy Vân
Xã Thủy Thanh
Phường Thủy Dương
Phường Thủy Phương
Phường Thủy Châu
Phường Thủy Lương
Xã Thủy Bằng
Xã Thủy Tân
Xã Thủy Phù
Xã Phú Sơn
Xã Dương Hòa
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Phường Tứ Hạ
Xã Hải Dương
Xã Hương Phong
Xã Hương Toàn
Phường Hương Vân
Phường Hương Văn
Xã Hương Vinh
Phường Hương Xuân
Phường Hương Chữ
Phường Hương An
Xã Hương Bình
Phường Hương Hồ
Xã Hương Thọ
Xã Bình Điền
Xã Hồng Tiến
Xã Bình Thành
HUYỆN A LƯỚI
Thị trấn A Lưới
Xã Hồng Vân
Xã Hồng Hạ
Xã Hồng Kim
Xã Hồng Trung
Xã Hương Nguyên
Xã Bắc Sơn
Xã Hồng Bắc
Xã A Ngo
Xã Sơn Thủy
Xã Phú Vinh
Xã Hồng Quảng
Xã Hương Phong
Xã Nhâm
Xã Hồng Thượng
Xã Hồng Thái
Xã Hương Lâm
Xã A Roàng
Xã Đông Sơn
Xã A Đớt
Xã Hồng Thủy
Thị trấn Phú Lộc
Thị trấn Lăng Cô
Xã Vinh Mỹ
Xã Vinh Hưng
Xã Vinh Hải
Xã Vinh Giang
Xã Vinh Hiền
Xã Lộc Bổn
Xã Lộc Sơn
Xã Lộc Bình
Xã Lộc Vĩnh
Xã Lộc An
Xã Lộc Điền
Xã Lộc Thủy
Xã Lộc Trì
Xã Lộc Tiến
Xã Lộc Hòa
Xã Xuân Lộc
HUYỆN NAM ĐÔNG
Thị trấn Khe Tre
Xã Hương Phú
Xã Hương Sơn
Xã Hương Lộc
Xã Thượng Quảng
Xã Hương Hòa
Xã Hương Giang
Xã Hương Hữu
Xã Thượng Lộ
Xã Thượng Long
Xã Thượng Nhật
Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)