Lưu niệm danh nhân

Mộ Nguyễn Lộ Trạch

Địa điểm: Ðộn Cát, làng Kế Môn, xã Ðiền Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Lộ Trạch tự Hà Nhân, hiệu Kỳ Am, sinh ngày 15-2-1853 tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Quê làng Kế Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên. Sinh ra và lớn lên dưới triều Vua Tự Ðức (1848-1883), trong tình hình đất nước đầy biến động phức tạp, Nguyễn Lộ Trạch đã thể hiện rõ tư tưởng canh tân đất nước qua ba tác phẩm nổi tiếng "Thời vụ sách thượng"; "Thời vụ sách hạ" và "Thiên hạ đại thế luận". Nguyễn Lộ Trạch mất năm 1895 và an táng tại tỉnh Bình Ðịnh. Năm 1957 con cháu cải táng đưa về quê nhà. Mộ hình tròn đơn giản, đường kính 3m, thành cao 40cm, dày 20cm.

Mộ Nguyễn Lộ Trạch đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia tại quyết định số 52/2001/QÐBVHTT ngày 28-12-2001.

 
Nhà ở, lăng mộ, nhà thờ, từ đường, tượng và nghĩa địa mang tên Phan Bội Châu
Ngôi mộ chung hai nhà yêu nước Thái Phiên - Trần Cao Vân
Nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Tri Phương
Lăng mộ - Nhà thờ Đặng Huy Trứ
Lăng mộ Trần Văn Kỷ
Lăng mộ, Nhà thờ Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng
Lăng mộ Nguyễn Cư Trinh
Phủ thờ và Lăng mộ nhà thơ Tuy Lý Vương
Phủ thờ Tôn Thất Thuyết
Di tích mộ phần Đặng Văn Hòa
Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)