Quần thể Cố đô Huế

Cửu vị thần công

Địa điểm: Đặt tại cửa Thể Nhơn (cửa Ngăn), cửa Quảng Đức (cửa Sập), thành phố Huế.

Cửu vị thần công trước đây được đặt ở trước mặt Ngọ Môn trong hai dãy nhà đặt tên là Pháo Xưởng, hiện nay được đặt ở cửa Thể Nhơn (cửa Ngăn), cửa Quảng Đức (cửa Sập), là hai cửa của Kinh thành Huế.

Cửu vị thần công được đúc tại Huế từ tháng 2 năm 1803 đến tháng 1 năm 1804 (12 tháng) do lính thợ ở bộ Công và binh sĩ ở bộ Binh thực hiện, vật liệu là tất cả các khí mảnh bằng đồng tịch thu được của triều Tây Sơn đem nấu chảy, đúc thành súng để làm “kỷ niệm muôn đời”.

Cửu vị thần công được đặt tên theo “Tứ thời”: Xuân, Hạ, Thu, Đông; “Ngũ hành”: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 1816, chín khẩu súng còn được triều Gia Long đặt tên mới nữa là: Thần Oai Vô Địch Thượng Tướng Công Cửu Vị.

Trong Cửu vị thần công, khẩu nặng nhất nặng là 18.400 cân, khẩu nhẹ nhất là 17.200 cân, trọng lượng đồng của chin khẩu là 140.300 cân. Mỗi khẩu được kê trên một giá súng bằng gỗ chạm trổ rất công phu. Hai bên giá là 4 bánh xe bằng gỗ viền sắt dùng để di chuyển.

Ngoài giá trị lịch sử, Cửu vị thần công còn mang giá trị nghệ thuật cao. Kỹ thuật đúc đồng, nghệ thuật trang trí và chạm khắc trên đồng cũng như trên giá súng đều rất điêu luyện, tinh xảo. Đây là những khẩu thần công lớn nhất Việt Nam, một trong những bộ tác phẩm mỹ thuật bằng đồng có giá trị nhất của dân tộc.

 
Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
Chùa Thiên Mụ
Cung An định
Cung Diên Thọ
Cung Trường Sanh
Cung Khánh Ninh
Duyệt Thị Đường
Cửu Đỉnh
Đàn Nam Giao
Đàn Xã Tắc
Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong
Điện Cần Chánh
Điện Hòn Chén
Điện Thái Hoà
Điện Voi Ré
Đình Thương Bạc
Hiển Lâm Các
Hồ Tịnh Tâm
Hổ Quyền
Hoàng thành và Tử Cấm thành
Hưng Miếu
Kinh thành Huế
Kỳ đài
Lăng Đồng Khánh
Lăng Hiếu Đông
Lăng Gia Long
Lăng Khải Định
Lăng Minh Mạng
Lăng Thiệu Trị
Lăng Tự Đức
Lầu Tàng Thư
Những ngôi nhà tạ trong kiến trúc cung đình Nguyễn
Nghinh Lương Đình
Ngọ Môn
Phu Văn Lâu
Thái Miếu
Trấn Bình Đài
Thế Miếu
Trấn Hải Thành
Triệu Miếu
Trường Quốc Tử giám
Viện Cơ Mật - Tam Tòa
Văn Miếu Huế
Võ Thánh
Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)