LỜI GIỚI THIỆU

 

Trên cơ sở các tác phẩm Địa chí Thừa Thiên Huế (do nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2005) và các công trình nghiên cứu viết về vùng đất Thừa Thiên Huế; với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu tổng quát về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp, giới thiệu cùng bạn đọc tư liệu Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế.

Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế, gồm các phần chính sau:

- Tự nhiên

- Dân cư - Hành chính

- Lịch sử Thừa Thiên Huế

- Di tích

- Danh thắng

- Huế và văn hóa Huế

- Số liệu kinh tế - xã hội

Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế trên Cổng thông tin điện tử luôn được cập nhật, bổ sung thường xuyên; với công cụ tra cứu tiện lợi, hy vọng rằng Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế sẽ đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu thông tin của bạn đọc. Việc tổng hợp, biên tập nội dung của Dư địa chí không tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của bạn đọc gần xa để hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu này.

 

Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)