Lời chào mừng của Chủ tịch
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giới thiệu chung
Bản đồ hành chính
Tổ chức hành chính
Dư địa chí
 Tin tức - Sự kiện
Thừa Thiên Huế: 31 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, giai đoạn 2013-2020

Ngày 23/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, giai đoạn 2013-2020 thuộc các huyện: Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền, Phú Vang, gồm 31 người.

Bầu nhân sự mới cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh
Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh: thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh và phí tham quan di tích
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao làm việc với thị xã Hương Thuỷ
 Hoạt động sở, ngành, địa phương
Phong Điền: Khởi công nâng cấp Bia tưởng niệm Khúc Lý-Ba Lạp

Sáng 24/10, huyện Phong Điền tổ chức Lễ khởi công nâng cấp Bia tưởng niệm Khúc Lý-Ba Lạp, nơi đây 46 năm về trước giặc Mỹ đã giết hại 87 người dân vô tội.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Chỉ thị về đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
Quảng Điền tổng kết dự án “Huy động sự tham gia của người dân để bảo vệ môi trường phá Tam Giang”
Nam Đông: Triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng
 TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp - WB3

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ và Quản lý Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh
 KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND TỈNH KHÓA VI
 CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Các thủ tục thường gặp
Mẫu đơn tờ khai hành chính